PolskiWarez.pl - Rejestracja

Warunki rejestracji forum: „PolskiWarez.pl”

  PolskiWarez.pl jest systemem portalowym częściowo zamkniętym, co oznacza że wiele materiałów jest dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zarejestrować może się każdy.Należy posiadać sprawny adres e-mail, na który wysyłane są dane administracji konta oraz inne powiadomienia systemowe zgodne z zasadami regulaminu. Te dane użytkowników, które nie są przez nich ujawniane - są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie są one udostępniane ani wykorzystywane do celów innych niż opisane w regulaminie (nie odpowiadamy za informacje prywatne udostępniane przez samych użytkowników). Rejestracja jest darmowa i nie pociąga za sobą żadnych obowiązkowych kosztów finansowych wynikających z dalszego korzystania. Rejestracja zobowiązuje do przestrzegania regulaminu i jest równoznaczna z akceptacją jego warunków. Nie odpowiadamy za to, że ktoś dokonał rejestracji twojej osoby w naszym systemie portali bez twojej zgody. Regulamin dopuszcza wprowadzanie do niego zmian, o ile nie kolidują one z ustawą o ochronie danych osobowych i z ogólną filozofią forum: „PolskiWarez.pl”

  Wszystkie materiały, które są zawarte w tym serwisie internetowym oraz stronach, które są integralną częścią tej strony www, prezentowane są tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych i dla szeroko pojętego powszechnego dobra społecznego. Nie mogą one służyć w jakichkolwiek celach niezgodnych z polskim prawem. Autorzy tego serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z powodu wykorzystania materiałów tu zawartych niezgodnie z polskim prawem w szczególności, gdyby to spowodowało szkody osób trzecich. W przypadku braku akceptacji tych zasad, prosimy opuścić nasz serwis. Z pewnych kontrowersyjnych powodów, jeżeli jesteś związany (a) w jakikolwiek sposób jakimiś organizacjami rządowymi, do walki z piractwem komputerowym lub jakiejkolwiek innej grupy spełniającej te funkcje, lub jeśli po prostu jesteś pracownikiem tych grup, NIE MOŻESZ przebywać na tej stronie, nie możesz ściągać żadnych plików i nie możesz przeglądać żadnych plików HTML/PHP. Jeśli nadal będziesz przebywał na tej stronie (a nie da się inaczej niż poprzez zaakceptowanie wszystkich powyższych warunków), złamiesz międzynarodowe prawo do prywatności (paragraf 431.322.12 Internet Privacy Act podpisany w 1995 przez Billa Clintona) co będzie znaczyło że NIE MOŻESZ wysunąć względem autora serwisu, jego rodziny, administratora serwera oraz wszystkich, którzy tę stronę internetowa odwiedzają, jakichkolwiek zarzutów lub żądań. Jeśli akceptujesz i spełniasz powyższe warunki, możesz pozostać w serwisie. Jeżeli natomiast nie spełniasz powyższych warunków i ich nie akceptujesz natychmiast zamknij stronę!

  Równocześnie informujemy, że na tej stronie nie są umieszczone żadne pliki, a jedynie informacje na ich temat (opis, długość, kodek, typ, rodzaj kompresji, link zewnętrzny, suma kontrolna itp.). Pamiętaj, że pliki objęte prawem autorskim wolno zgrywać z sieci jedynie, jeżeli posiada sie w domu ich oryginalna wersje, a sciągniętą kopię będzie się traktować jako zapasową.

  Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany dla potwierdzenia podanych informacji, wyslania e-maili informacyjnych od administracji oraz przypomnienia / zmiany hasła. Rejestrując sie oświadczasz, że będziesz się stosował do Regulaminu forum. Klikająć "Akceptuję" zgadzasz się na powyżej wymienione warunki.